FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

सम्पुर्ण सामुदायिक विद्मालयहरूलाइ जानकारीको लागि।।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।। (ताराघाट-खरिगैरा-गैडावाज-काँशिकाध सडक निर्माण कार्य)

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।। (बतासे काप्रीखोला कुलो सिचाइ निर्माण)

दस्तावेज: 

प्रश्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।।।।

सिलबन्दी दररभाउपत्र आह्ववान गरिएकोवारे सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

महावु गाउँपालिका वडा नं. २ वडाखोलाको लागि अत्यन्त्र जरूरी सूचना ।।।

महावु गाउँपालिका २, वडाखोलामा गाइ गोरू, रागा भैसी र भेडा बाख्राहरूमा खोरेत रोगको महामारी फैलन गइ ठुलो क्षेति हुन गएकोले रोग लाइ अन्य ठाउँमा फैलन नदिनको लागि महावु गाउँपालिका पशु सेवा शाखाबाट निशुल्क रूपमा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम रहेकोले तहँका गाउँबासीहरूले आफ्नो घरमा पालेका पशु चाैपाय लाइ तपशिलको

खाता संञ्चालन गर्नका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।।। (सवै वडाकार्यालयहरू)