FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दुल्लु, दैलेखको आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार महावु गा.पा.को वडा नं. ३,४,५ र ६ मा बाख्रा व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी प्रश्ताव आह्ानको सूचना ।।।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दुल्लु, दैलेखको आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार महावु गाउँपालिकाको वडा नं. ३,४,५ र ६ मा बाख्रा व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) कार्यक्रम संञ्चालनका लागि प्रश्ताव आह्वानको सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि