FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

८०/८१

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना ।।

महाबु गाउँपालिकाको भुउपयोग तथा जग्गा वर्गीकरणको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

पि.पि. आर खोप सम्बन्धी सूचना ।।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको वारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

Pages