FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

८०/८१

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धि सूचना ।

बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

प्रगति प्रतिवेदन र प्रस्तावित नीति तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

बस्तीस्तरबाट योजना छनौट गर्ने सम्बन्धमा ।। ( १ देखि ६ सम्मको वडाहरु सबै)

बजेट तर्जमाका लागि मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।। (१ देखि ६ सम्मका सबै वडाहरु)

Pages