FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation

२०७९-०८० 06/02/2023 - 13:31

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।।

२०७९-०८० 04/24/2023 - 12:15 PDF icon img512.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

२०७९-०८० 02/23/2023 - 18:42

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

२०७९-०८० 02/23/2023 - 18:41

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना !!

२०७९-०८० 01/31/2023 - 17:30

Invitation For Bids

२०७९-०८० 12/27/2022 - 11:09 PDF icon img078.pdf

डबल क्याप पिकअप खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

२०७९-०८० 11/29/2022 - 12:52 PDF icon Document 102.pdf, PDF icon Document 101.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

२०७९-०८० 11/29/2022 - 12:50

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

७५/७६ 02/03/2019 - 16:41

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

७५/७६ 02/03/2019 - 16:32

Pages