FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

२०७९-०८० 02/23/2023 - 18:42

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

२०७९-०८० 02/23/2023 - 18:41

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना !!

२०७९-०८० 01/31/2023 - 17:30

Invitation For Bids

२०७९-०८० 12/27/2022 - 11:09 PDF icon img078.pdf

डबल क्याप पिकअप खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

२०७९-०८० 11/29/2022 - 12:52 PDF icon Document 102.pdf, PDF icon Document 101.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

२०७९-०८० 11/29/2022 - 12:50

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

७५/७६ 02/03/2019 - 16:41

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

७५/७६ 02/03/2019 - 16:32

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववनको सूचना ।

७५/७६ 12/25/2018 - 11:07 PDF icon Notice_Mahabu Rural Municipality_Dailekh.pdf

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आह्रानको सूचना

७५/७६ 11/20/2018 - 11:49 PDF icon निर्माण सामाग्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रान वारे सुचना.pdf

Pages