FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक प्रकोप सहायता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का, सम्बन्धित वडाको सिफारिस सहित निवेदन दर्ता गर्ने, तोक लगाउने र स्थानिय तहले तोके अनुसारको सहायता उपलब्ध गराउन सकिने छ ।

जन प्रतिनिधि