FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा नं.१

वडा अध्यक्ष 9858074611/9822403553
वडाको संक्षिप्त परिचयः
यस महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ खरिगैरा दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम दैलेख बजार देखी ८ किलोमिटर पश्चिममा उत्तरमा पर्दछ । यस वडाको पूर्वमा नारायण नगरपालिका पश्चिममा महाबु गाउँपालिकाको वडा नं. २ को वडाखोला उत्तरमा महाबु गाउाँपालिकाको वडा नं. ४ र नारायण नगरपालिकाकाको वडा नं. १० र दक्षिणमा महाबु गाउँपालिकाको वडा नं. २ वडाखोला सिमाना पर्दछ । यस वडामा १ वटा मा.वि., ३ वटा आ.वि., १ वटा संस्थागत वोडिङ स्कुल र १ वटा स्वास्थ्य चौकी संचालनमा रहेको छ ।
 
१.कुल जनसंख्याः ४२५१।          २. दलित जनसंख्याः १४१०।           ३. जनजाती जनसंख्याः ३२६                 ४. बाम्रण जनसंख्याः २७८।                       ५. अन्य जनसंख्याः २२४१।                   ६. कुल क्षेत्रफलः १३.३६ वर्ग किलो मिटर
७. घरधुरी संख्याः ६९४।            ८. संघ संस्थाको संख्याः २                                                              
 
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
      नामथर      पद    मोवाईल नं.
 सर्वराज सार्की  वडाअध्यक्ष   9822403553
 हरिकला सुनार  द.म.सदस्य   9812446942
 सरस्वती रोकाय  म.सदस्य     9815506422
 बल बहादुर बयक  खुला सदस्य   9867274703
 जय बहादुर गुरुङ्ग  खुला सदस्य   9849513363
 कुमार नेपाली  का.पा.सदस्य   9819762006

 

वडा कर्मचारीहरुको विवरण

   नामथर     पद    मोवाईल नं.                  ईमेल ठेगाना
हेमराज थापा वडा सचिव 9842299759 mahabu1nowarddailekh@gmail.com 
भक्त बहादुर  खत्री         प्रशासन सहायक       9848074375    
राम प्रसाद शर्मा अ.स.ई. चौथो    

  9868931928                    

 
हेम प्रसाद जैसी   ना.प.से.प्रा.चौथो     9866773922    
मनिषा शाही ना.प.से.प्रा. चौथो   9848552447    
गोपीराम जैसी   का.स. 9868146103      

 

 
 
Ward Contact Number: 
9822403553