FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७८।०७९

"जागरुक उपभोक्ता, जिम्मेवारी बिक्रेता" सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधि ३० (तीस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उम्मेदवारहरुका नाउँमा सात दिनभित्र सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

सेवा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई जानकारीको लागि

अभिमुखिकरण कार्यमा सहभागी हुने वारे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नाम नविकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

Pages