FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

महाबु गाउँपालिका पुर्वाधार बिकास तथा बाताबरण ब्यवस्थापन शाखामा कार्यरत प्राबिधिक र सम्पुर्ण वडामा कार्यरत प्राबिधिक कर्मचारीहरु आ.व.२०७९/८० को पालिकाको सम्पुर्ण योजनामा आउने चुनौती बारे प्रमुख अधिकृत, योजना अधिकृत र आर्थिक प्रशासन अधिकृत संग छलफल गर्दै!!