FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७५/७६

प्रश्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।।।।

विपन्न लक्षित छात्रवृद्धि भर्ने भराउने सम्बन्धि सबै सामुदायिक विद्मालय र विद्मार्थीहरूको लागि सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

एक नेपाली एक फलफूल विरूवा वितरण महावु गा.पा.को कृषि शाखाको वर्षे फलफूल विरूवा आँप, लिचि र अनारको विरूवा महावु गा.पा.का अध्यक्ष श्री जंग बहादुर शाही र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री भक्त बहादुर मल्लबाट अगुवा कृषक,कृषक समूहमा वितरण गरियो ।

सम्पति विवरण पठाउने सम्बन्धमा (सवै वडाकार्यालयहरू)

Pages