FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

योजना फरफारक गर्दा अावश्यक पर्ने कागजातहरू के के हुन ?

१) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न निर्णय

२) सार्वजनिक लेखापरिक्षण

३) प्राविधिक शाखाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन 

४) योजना अनुगमन समितिको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन

५) कार्य सम्पन्न तथा अन्तिम विल भुक्तानीको टिप्पणी अादेश

जन प्रतिनिधि