FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७९-०८०

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना !!

गरिव परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी घुम्ति शिविर हुने सम्बन्धी सूचना ।।

सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागि हुने बारे !!!

जग्गाधनी विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।

दस्तावेज: 

म्याद थपको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन एवं छनौट परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages