FAQs Complain Problems

२०७९-०८०

अध्यक्ष श्रम रोजगारमा संलग्न गराउने सम्बन्धमा । (१ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरु सबै)

निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।। ( १ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरु सबै)

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री ए.वि. महाबु कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. महाबु गाउँपालिका, दैलेख)

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ( श्री के.वि. गुरुङ्ग कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. निकोसेरा, भक्तपुर)

युवा नवितम नवपर्वतनात्मक विचार प्रर्दशनी तथा प्रस्तुतिकरण प्रतियोगितामा सहभागि हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

Pages