FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Sealed Quotation

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना !!

Invitation For Bids

दस्तावेज: 

डबल क्याप पिकअप खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

Pages