FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।।

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation. 2080/12/16

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

Invitation For Sealed Quotation

दस्तावेज: 

Invitation For Bids (First Date Of Publication:2080/11/25)

दस्तावेज: 

Invitation for Bids First date of Publication 2080-11-16

Pages