FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दुल्लु, दैलेखको आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार महावु गा.पा.को वडा नं. ३,४,५ र ६ मा बाख्रा व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी प्रश्ताव आह्ानको सूचना ।।।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दुल्लु, दैलेखको आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार महावु गाउँपालिकाको वडा नं.

शारिरीक अंपागता परिक्षण घुम्ति शिविर हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

परिपत्र सम्बन्धमा (स्वास्थ्य चाैकी सवै)

सम्पुर्ण सामुदायिक विद्मालयहरूलाइ जानकारीको लागि।।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।। (ताराघाट-खरिगैरा-गैडावाज-काँशिकाध सडक निर्माण कार्य)

दस्तावेज: