FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

वडा सभा संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०३।०१ गते सम्मको दैनिक प्रतिवेदन

मिति २०७७।०२।३२ गते सम्मको कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को रिपोट

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को दैनिक प्रतिवेदन

सिलबन्दी दररभाउपत्र आह्ववान गरिएकोवारे सूचना ।।।।

कोरोना भाइरको (कोभिड-१९) को २०७७।०२।२८ गते सम्मको रिपोट ।

Pages