FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

मिति २०७७।०१।२३ गते सम्मको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू र राहत पाउने लाभग्राहीको विवरण

दस्तावेज: 

मकै वितरण सम्बन्धमा ।

महावु गा.पा. को आ.व.०७६।०७७ को मकै खेति विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको महावु गा.पा. कृषि शाखाले कोभिड-१९ लाइ मध्यनजर गरी लकडाउनको नियम पालना गर्दै महावु गा.पा. को समन्वयमा महावु गा.पा.कृषि शाखाले महावु गा.पा.का वडा नं.

महावु गाउँपालिका वडाखोला स्वास्थ्य चाैकीमा २१ र रानिवन स्वास्थ्य चाैकी गैडावाजमा मा २३ जनाको RDT परिक्षण गर्दा सबै जनाको रिपोट नेगेटिभ।

भारत तथा अन्य मुलकबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण ।।

मिति २०७७।०१।०४ गते सम्मको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू र राहत पाउने लाभग्राहीको विवरण

दस्तावेज: 

घरमा आउन चाहने महावु गाउँबासीहरूका लागि अन्यन्त्रै जरूरी सूचना ।।

Pages