FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

आठाैँ गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा (सम्पुर्ण गाउँसभाका सदस्य ज्यू हरू सवै)

तालिममा सहभागि गराइदिने सम्बन्धमा । (१ देखि ६ सम्मका सम्पुर्ण वडाकार्यालयहरू)

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्नन केन्द्र त्रिपुरेश्वर, काठ्माडाैको तालिमको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।।।

कबिराज/बैद्य पदमा करारमा जनशक्ति भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धी सूचना ।। (सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू)

दस्तावेज: 

मूल्य शृङ्खला विकास कोष अन्तर्गत सहलगानी प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सूचना तथा आवश्यक योग्यता तथा अन्य जानकारी

दस्तावेज: 

Pages