FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७७।१२।१४ गते)

डिभिजन वन कार्यालय दैलेखको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा । (१-६ सम्मका सम्पुर्ण वडाकार्यालयहरू)

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७७।११।२४)

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।११।२० गते)

दस्तावेज: 

कोराना विरूद्ध खोप लगाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सवै कर्मचारीहरू)

दस्तावेज: 

Pages