FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७९-०८०

Invitation for Sealed Quotation

वडाको बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।

वडाको बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।

वडाको योजना भुक्तानी सम्बन्धी जानकारी ।

वडाको योजना भुक्तानी सम्बन्धी जानकारी ।

घुम्ती सिविर हुने सम्बन्धी सूचना !!

आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना !!

कार्यपालिकाको बैठक हुने सम्बन्धमा ।।

Pages