FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७९-०८०

pop-up

यहि बैशाख ०७ गतेका दिन हार्ड जोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिबिर सन्चालन ब्यहोरा सम्बन्धित सबैलाइ जानकारी गराइन्छ !!

प्रती बिद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामाग्री ब्यबस्थापन अन्तर्गतको रकमको लागि फाइल पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

प्राथमिक तहको शिक्षक पदस्थापना पत्र बुझिलिने सम्बन्धि सूचना !!

POP UP

पदस्थापनाका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

Pages