FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७९-०८०

कृषक /कृषक समूह/कृषक फर्म तथा कृषि सहकारीहरुलाई प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।।

दस्तावेज: 

स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा रहेकोले राय सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना!!

विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजा (राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, थापाथली, काठमाण्डौँ)

दस्तावेज: 

पञ्चवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना (Five Year's Education Sector Plan)

दस्तावेज: 

कार्यपालिका बैठक हुने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

Pages