FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७९-०८०

कार्यपालिकाको बैठक हुने सम्बन्धमा ।।

लम्कि स्किन डीजिज (रोग) सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

सूचना टाँस गरिदिन हुन ।। ( १ देखि ६ सम्मका सबै वडाकार्यालयहरु सबै)

दस्तावेज: 

खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages