FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

२०७९-०८०

लम्कि स्किन डीजिज (रोग) सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

सूचना टाँस गरिदिन हुन ।। ( १ देखि ६ सम्मका सबै वडाकार्यालयहरु सबै)

दस्तावेज: 

खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

महाबु गाउँपालिका गैडाबाज, दैलेखमा मोतिबिन्दु छनोट तथा निःशुल्क मोतिबिन्दु आँखा अप्रेशन शिविर बस्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages