FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

साना ठुला तथा व्यवसायहरु दर्ता गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।।

दस्तावेज: 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दैलखबाट जारी सूचना ।।

दस्तावेज: 

कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा। (१ देखि ६ सम्मका सम्पुृर्ण वडाकार्यालयहरु)

दस्तावेज: 

मालपोत कार्यालय दैलेखको सेवा प्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।।

मालपोत कार्यालय दैलेखको अत्यन्त जरूरी सूचना ।

आ.व.२०७७।०७८ को भुक्तानी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।।

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । (श्री गिता कन्ट्रक्सन महाबु-४ दैलेख)

Pages