FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आगामी आ.व.२०८१।०८२ का लागि योजना कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने बारेको सूचना ।।

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

राजस्व परामर्श समितिको सूचना ।।

दस्तावेज: 

आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्राथमिक तहको शिक्षक पदस्थापना पत्र बुझिलिने सम्बन्धी सूचना ।।

पदस्थापना लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना ।।

अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि सम्बन्धमा ।।

Pages