FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वार्षिक लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेशगर्ने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

वडागत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

invitation for bids

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा !!

वार्षिक समिक्षामा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

कृतिम गर्भाधान सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

Pages