FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

गणक/तथ्यांक सहजकर्ता पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।।

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना ।।

स्तनपान सप्ताह सम्बन्धमा । ( स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सबै)

स्तनपान सप्ताह सम्बन्धमा । ( स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सबै)

महाबु गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

साना ठुला तथा व्यवसायहरु दर्ता गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।।

दस्तावेज: 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दैलखबाट जारी सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages