FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

विज्ञापन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।।

डबल क्याप पिकअप खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

छात्रवृत्तिको लागि विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

योजना सम्झौता तथा कार्यान्वयन निर्देश सम्बन्धमा!!

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदायिक बिधालयहरु सबै)

आवश्यक समन्वय गरिदिन हुन । (मतदान केन्द्र भएका सामुदायिक विद्यालयहरु सबै)

दस्तावेज: