FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सूचिकृत हुने वारेको सूचना ।।

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक पदको लागि दरखास्त आव्हावन गरिएको वारे सूचना ।।

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२५ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२३ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२१ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

Pages