FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

जोखिमयुक्त क्षेत्रको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (१ देखि ६ सम्मका सम्पुर्ण वडाकार्यालयहरू)

सवारी पटके कर असुली सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।। (दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना मिति २०७७।०६।०३)

दस्तावेज: 

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।

दस्तावेज: 

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखको व्यवससाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।।

संविधान दिवश मनाउने सम्बन्धि सूचना ।। (१ देखि ६ सम्मका सम्पुर्ण वडाकार्यालयहरू सबै

दस्तावेज: 

प्राबिधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलखद्वारा जारी गरिएको सूचना ।।।।

Pages