FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

चमेना गृह संचालन सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

प्रथम चाैमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू)

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७ भाद्र २२ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

सवारी पटके कर असुली सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वावनको सूचना ।।।

ढुङ्गा गिठ्ठि बालुवा माछा मार्नेको कर असुली सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र आह्वावनको सूचना ।।

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०५।१७ गते सम्मको खर्चहहरूको विवण

दस्तावेज: 

Pages